თქვენი წარმომადგენელი გერმანიაში

Partnership

Bridge to Germany შეასრულებს თქვენი ფირმის წარმომადგენლობით ფუნქციას გერმანიაში, ხელშეკრულების საფუძველზე.

აღნიშნული მომსახურება  საშუალებას გაძლევთ გყავდეთ მუდმივი წარმომადგენელი გერმანიაში, დაზოგოთ დრო და დამატებითი (მგზავრობის, სასტუმროს, თარჯიმნის, დამატებითი კადრების) ხარჯები.

ჩვენ ვამყარებთ კონტაქტებს თქვენთვის საინტერესო გერმანულ ფირმებთან და საფუძველს ვუყრით წარმატებულ ურთიერთთანამშრომლობას.