გერმანული პროდუქცია - შესყიდვა და ლოჯისტიკა

Logistics

Bridge to Germany კონსულტაციას უწევს აღმოსავლეთ ევროპულ, მათ შორის ქართულ ფირმებს შესყიდვების პროცესის ოპტიმიზაციაში.

ჩვენ დაგეხმარებით Made in Germany-ს ყველა სახის პროდუქციის შეძენაში როგორიცაა, გერმანული ტექნიკა, გერმანული ავტომანქანები, გერმანული სამედიცინო აპარატურა. ასევე ვიზრუნებთ შეძენილი საქონლის ტრანსპორტზე. ასევე უზრუნლველვყობთ შეძენილი საქონლის ტრანსპორტირებას დანიშნულების ადგილამდე.

ჩვენი შესყიდვებთან და ლოჯისტიკასთან დაკავშირებული მომსახურების მოკლე ჩამონათვალი:

  • მწარმოებელთა მოძიება გერმანიაში
  • გერმანული პრდუქციის შესყიდვა (ავტომანქანები, ელექტრო საქონლი, უძრავი ქონება )
  • ლოჯისტიკა